Sunday, December 9, 2007

Miłosz l'existentialiste?

Jeżeli Boga nie ma

Jeżeli Boga nie ma,
To nie wszystko człowiekowi wolno.
Jest stróżem brata swego
I nie wolno mu brata swego zasmucać,
Opowiadając, że Boga nie ma.

Czesław Miłosz

No comments: